Bonn wil ambtenaren laten meebetalen aan pensioen

BONN, 7 OKT. De Duitse regering wil dat ambtenaren in het land gaan meebetalen aan hun eigen pensioen. Deze maatregel is nodig omdat een verdubbeling van de pensioenuitgaven wordt verwacht, die voor de overheid niet meer te betalen is. Het is de eerste keer dat een regering in Duitsland het waagt de heilige koe van het ambtenarenrecht aan te pakken.

Minister van binnenlandse zaken Manfred Kanther (CDU) heeft het pensioenvoorstel voor ambtenaren het weekeinde aangekondigd. Hij zei dat ambtenaren vanaf 2001 elk jaar 0,2 procent van hun jaarsalaris moeten meebetalen aan hun pensioen. De kerstgratificatie zal worden bevroren op het bedrag dat in 1993 werd uitgekeerd, aldus Kanther.

Volgens het Duitse ambtenarenrecht hoeft een ambtenaar geen eigen bijdrage te leveren aan zijn pensioen.

Kanther rekende voor dat de pensioenuitgaven de toekomstige jaren dermate snel zullen stijgen dat de pensioenuitkeringen in gevaar komen als er geen eigen bijdrage voor ambtenaren wordt ingesteld.

De komende twee decennia gaan vele ambtenaren, die in de jaren zestig en zeventig een baan kregen bij de overheid, massaal met pensioen. Hierdoor zullen de uitgaven voor pensioenen vrijwel verdubbelen van 43,3 miljard mark tot 84,4 miljard mark in het jaar 2008. De werkelijke problemen liggen volgens minister Kanther in de daarop volgende jaren. In het jaar 2010 is 95 miljard mark nodig voor ambtenarenpensioenen; in het jaar 2040 ruim 203 miljard mark.

Het aantal ambtenaren, werknemers bij publieke diensten en trendvolgers is tussen 1960 en 1970, plus tussen 1970 en 1980 met dertig procent gestegen. Waren er in 1960 nog 1,9 miljoen werknemers in overheidsdienst (waarvan 660.000 ambtenaren) in 1993 was dit aantal gestegen tot 3,7 miljoen werknemers (waarvan 1,4 miljoen ambtenaren).

In Duitsland hebben de meeste leraren en docenten die aan de universiteit werkzaam zijn de status van ambtenaar, evenals de meeste werknemers bij Deutsche Telekom, de spoorwegen en de post. De bevoorrechte positie van ambtenaren, die bij voorbeeld grote ontslagbescherming genieten, staat in schril contrast met de rechtspositie van werknemers in de particuliere sector.

Minister Kanther zei dat als ambtenaren vanaf 2001 tot 2015 0,2 procent van hun jaarinkomen meebetalen aan het pensioen er een bedrag wordt opgebouwd van 60 miljard mark.