Wintertijd

Vorige week werd in de media reeds gewaarschuwd dat de wintertijd 'voortaan' een maand later ingaat dan voordien. Ieder jaar weer valt mij op, dat dan in de krant een bericht staat, dat 'de klok een uur moet worden teruggezet'.

Over die bewoording heb ik niet alleen de 'opmerking' dat in Nederland 'de klok terugzetten' (ook) wel een heel andere betekenis heeft dan het hier bedoelde 'klok terugdraaien'. Maar ik zou in elk geval in zo'n bericht wel opnemen dat: - terugzetten bij veel klokken, zeker bij de meeste antieke, schade veroorzaakt; - na die behandeling bij bijna alle het eventuele slagwerk van streek is; ook vele horloges (onder andere die met datum) er niet tegen kunnen; - ook de tijden van onder meer cv-thermostaten, videorecorders, faxapparaten en autoklokjes moeten worden bijgesteld.

Dus moet men in veel gevallen de klok of als dat mogelijk is (exact) een uur stilzetten respectievelijk 11 soms 23 uur vooruitdraaien en als je daar - door een onvolledig persbericht - niet aan zou denken dan is het dikwijls al mis.