Werkloosheid VS stijgt door tragere groei

NEW YORK, 5 OKT. De werkloosheid in de Verenigde Staten is in september gestegen tot 5,2 procent van de beroepsbevolking. Er gingen 40.000 banen verloren. Dat heeft het bureau voor arbeidsstatistieken bekendgemaakt.

De cijfers vielen tegen omdat economen rekenden op een banengroei van om en nabij de 160.000. Vorige maand was het percentage werklozen nog 5,1. De verrassend grote discrepantie van 200.000 tussen de consensus en de werkelijke cijfers wijst op een vertraging van de economische groei. In reactie daarop stegen de koersen van de 30-jarige obligatie omdat handelaren op die markt het risico op inflatie lager inschatten als de groei afneemt. De Dow-Jonesindex volgde in het kielzog daarvan.

Het grootste banenverlies had plaats bij de overheid, waarvan er in september 81.000 verloren gingen. Ook in industriële produktie was er een aanzienlijk verlies van 54.000. Het werkgelegenheidsverlies werd deels goedgemaakt door banenwinst in onder meer de dienstensector, die er 54.000 banen bij kreeg.

“Dit werkloosheidscijfer is een tegenvaller maar geeft geen juiste reflectie van de kracht van de economie,” zegt William Wilson, econoom bij Comerica Bank. “De Amerikaanse economie is nog steeds sterk en dit is alleen een bevestiging dat de groei op het moment iets vertraagt.” Wilson noemt andere cijfers uit recente dagen die hetzelfde aangeven, zoals de daling in orders voor duurzame consumptiegoederen, iets teruglopende consumentenbestedingen, winkelverkopen en autoproduktie. Hij beschouwt de dalende werkgelegenheid bij de overheid als een factor die het beeld van september behoorlijk vertekent. “Eigenlijk zouden we de cijfers moeten kunnen corrigeren voor het seizoen”, zegt hij.

Tien dagen geleden besloot de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de rente ongemoeid te laten. De beslissing is gemengd ontvangen maar de Fed had het bij het goede eind. Wilson: “In feite krijgt de Fed door de cijfers alsnog gelijk dat het de rente niet verhoogde.” De recente vertraging zal terug te vinden zijn in de groei van het bruto binnenlands produkt dat later deze maand bekend zal worden gemaakt.

In het werkgelegenheidsrapport van gisteren stond ook het cijfer van het gemiddelde uurloon van werknemers in loondienst dat vorige maand met 6 dollarcent is gestegen. Er is druk op de lonen maar volgens Wilson wordt die stijging ruimschoots goedgemaakt door de produktiviteitsstijging. “We hoeven ons pas zorgen te maken over gevaar voor inflatie als de arbeidskosten per produktie-eenheid stijgen”, aldus Wilson. “Dat is aanzienlijk minder het geval.”