Stemmen voortaan uur langer mogelijk

DEN HAAG, 5 OKT. De stembureaus blijven voortaan een uur langer open. Dat heeft het kabinet gisteren besloten op voorstel van staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken).

De sluitingstijd verschuift van zeven naar acht uur 's avonds. Doel van de langere openstelling is om een hogere opkomst te bevorderen. Ook past deverruiming in de trend dat steeds meer gemeenten de openingstijdenvan gemeentelijke diensten uitbreiden. Het kabinet heeft ook ingestemd met mobiele stembureaus, een soepeler regeling voor het vaststellen van de datum van de verkiezingen en maatregelen tegen lichtvaardige kandidaatstelling. Vooral voor gehandicapten en ouderen die slecht ter been zijn zullen mobiele stembureaus worden ingezet. Iedereen kan van deze mobiele stembureausgebruik maken zolang hij of zij in het bezit is van een kiezerspas. Een kiezer zit daarmee ook niet langer vast aan het stembureau dat op de stemkaart staat. De mobiele bureaus zullen ook eerder dan acht uur 's ochtends open gaan. De gemeente Utrecht heeft bij de verkiezingen voor Tweede Kamer en Europees Parlement bij wijze van experiment een dergelijk stembureau ingericht op het centraal station.

Kohnstamm stelt verder voor de verkiezingsdatum van Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraad minder rigide vast te laten leggen. Nu vloeit die datum nog rechtstreeks voort uit de Kieswet. De bewindsman wil in die wet een regeling opnemen zodat van de oorspronkelijke datum kan worden afgeweken, mochten zwaarwegende redenen daar aanleiding toe geven.

Kohnstamm wil ook de drempel verhogen die partijen moeten nemen om aan verkiezingen mee te mogen doen. Hij wil hiermee voorkomen dat partijen lichtvaardig deelnemen. Nu moeten deelnemende partijen per kieskring nog tien ondersteuningsverklaringen inleveren. Kohnstamm verhoogt dit naar vijftig verklaringen per kieskring voor verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraad.