PTT Post start proef met produktvoorlichting

PTT Post start volgende week op proef met een nieuwe dienst. Consumenten kunnen telefonisch een pakket informatie aanvragen over een produkt waarin zij geïnteresseerd zijn. Het kan daarbij gaan om advertenties van bedrijven en adressen van verkooppunten, maar ook om test-rapporten.

Het is de bedoeling dat de aanvrager binnen 48 uur na aanvraag de informatie in de bus heeft. De informatie wordt samengevat in een persoonlijke brochure. De proef met de nieuwe dienst Toets 9220 gaat draaien in de regio Utrecht. Toets 9220 wordt opgezet samen met het Canadese grafische bedrijf Moore.