Premier Kok wijst stelen uit armoede af

DEN HAAG, 5 OKT.Premier Kok heeft zich geërgerd aan de uitlatingen van bisschop Muskens van Breda. De bisschop zei eerder deze week voor de VPRO-televisie dat stelen en zwart werken in gevallen van schrijnende armoede gerechtvaardigd kunnen zijn.

“Vanuit de morele betrokkenheid van de bisschop kan ik zijn uitlatingen begrijpen. Maar het is tegelijkertijd een belediging voor wie nooit zou willen stelen. Ik kom zelf uit een gezin waarin elk dubbeltje moest worden omgedraaid, maar we waren te trots om zelfs maar met een vinger te wijzen naar datgene wat ons niet toebehoorde”, aldus de premier gisteren na afloop van de ministerraad.

Eerder deze week zei Muskens mensen met een uitkering niet te vertellen dat zij niet zwart mogen werken. “De katholieke moraal heeft altijd al duidelijk gemaakt dat als je zó arm bent dat je niet meer kunt leven, je een brood mag weghalen uit de winkel”, aldus Muskens.

Volgens kardinaal Simonis heeft Kok de televisie-uitzending waarin Muskens zijn uitspraken deed, niet bekeken. “Als hij had gezien hoe Muskens het heeft gezegd, zou Kok zich niet in zulke scherpe bewoordingen uitlaten”, aldus Simonis. De kardinaal sprak vandaag op de jaarlijkse bisschoppenconferentie met de fractie van D66. De bisschoppen hebben regelmatig gesprekken met de vier grote fracties in de Tweede kamer.

Volgens Simonis waren de uitlatingen van Muskens vooral bedoeld om aandacht te vestigen op het armoedeprobleem. Simonis: “Kennelijk moet je spreken in erg forse bewoordingen voor het probleem doordringt.”

Kardinaal Simonis is het met Muskens eens dat stelen en zwart werken in gevallen van schrijnende armoede zijn toegestaan. Als voorbeeld van een groep die te kampen heeft met dergelijke armoede noemt de kardinaal alleenstaande ouders met kinderen in de bijstand. Ook van illegalen zegt Simonis dat hij zich “kan voorstellen” dat zij stelen om te overleven. Volgens de kardinaal is stelen alleen gerechtvaardigd in uiterste noodzaak.

De kardinaal vindt dat de bijstandsuitkeringen voor alleenstaanden met kinderen te laag zijn. Hij kan zich dan ook voorstellen dat bijstandsgerechtigden met grote schulden zwart gaan werken. Simonis roept de politiek op het mogelijk te maken dat mensen met een uitkering legaal kunnen bijverdienen. “De maatschappelijke tweedeling neemt toe tussen tussen arm en rijk, tussen participeren en niet-participeren. Niemand heeft nog honger in Nederland. Maar het gaat ook om de bijstandsmoeder die de schoolreis van haar kind niet kan betalen.”