NAMIBIË (2)

Het is een goede zaak dat uw krant steeds meer aandacht besteedt aan nieuws uit Afrika, zoals bijvoorbeeld in de wekelijkse rubriek 'Het vak' van Rob Knoppert in W&O. Het zou echter een stuk vruchtbaarder zijn als deze berichtgeving werd overgelaten aan mensen die er iets van af weten.

Aan mensen die, in tegenstelling tot Knoppert, zich niet meer hoeven te verwonderen over de immensheid van het continent, de schaarste aan middelen waar het over beschikt en de talen die er gesproken worden. Alleen iemand die zijn eigen verbijstering voorbij is - en die misschien wel zélf zo'n 'vreemde' kliktaal van zo'n 'stam' beheerst! - kan iets overbrengen aan een overigens nog schaars geïnformeerd publiek, en het hoeft geen betoog dat alleen zo iemand zich kan veroorloven ironisch te zijn over zijn onderwerp.

De quasi-grappige wijze waarop in de rubriek nu verslag wordt gedaan van observaties op scholen in Namibië doet aan de mensen over wie het gaat beslist geen recht. Misschien is Knoppert wel geschokt door alles wat hij daar kennelijk voor het eerst meemaakt; ik ben in ieder geval geschokt zijn onnozele stukjes te moeten aantreffen in mijn krant.