Miljoenen voor monument Dam

DEN HAAG, 5 OKT. Het kabinet draagt de helft van de kosten om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam te herstellen. Minister-president Kok maakte dat gisteren bekend.

Het eenmalige bedrag, 2,4 miljoen gulden, wordt opgebracht door minister Borst (Volksgezondheid). De reden daarvoor is dat zij verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van oorlogsslachtoffers. Het kabinet beschouwt het monument bij uitstek de plaats waar Nederland alle slachtoffersvan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Om die reden heeft het kabinet besloten een deel van de kosten op zich te nemen, met name nu het gaat om een onvoorziene tegenvaller die niet voorkomen kon worden door regulier onderhoud.

De andere helft van de herstelkosten wordt betaald door de gemeente Amsterdam, die ook de plicht houdt het Nationaal Monument te onderhouden. Het monument op de Dam vertoont ernstige bouwkundige gebreken waardoor ingrijpende renovatie noodzakelijk is.

Eind 1995 bleek dat het gesteente van het monument, dat is ontworpen door de beeldhouwer J. Rädecker en de architect J. Oud, ernstig aangetast is. Een brokstuk van een van de sokkels liet los. Onderzoek wees uit dat de gemetselde binnenkern van de 22 meter hoge gedenkzuil verrot is. De pyloon zal worden gedemonteerd. De werkzaamheden zullen vier tot zes maanden in beslag nemen.