Ironieteken

Gerrit Krol (Achterpagina, 1 oktober) vraagt zich af welke vorm een 'ironieteken' zou moeten hebben. De Teletekst-ondertiteling van de BBC gebruikt sinds jaar en dag het teken '(!)' (uitroepteken tussenhaakjes) aan het einde van ironisch geïntoneerde zinnen. Eenvoudiger en duidelijker is mijns inziens nauwelijks mogelijk.