Gokken (2)

Natuurlijk heeft briefschrijver Ir. Salverda gelijk met zijn bewering (NRC HANDELSBLAD, 30 september) dat het bij roulette niets uitmaakt of men rood-zwart dan wel even-oneven of manque-passe speelt. De winstkans is steeds 49,325 procent (nèt geen 50 procent vanwege de zéro!).

Toch hebben veel beroepsspelers de gewoonte even-oneven te prefereren; de reden daarvoor is de volgorde van de nummers in de cilinder. Rode en zwarte nummers liggen keurig om en om, manque en passe eveneens. Bij even-oneven ligt dat anders: in zeven gevallen liggen twee even nummers naast elkaar, ook bij de oneven nummers zijn er zeven groepjes van twee op de schijf.

Spelers hopen bij even-oneven dat, wanneer het balletje bij het neerploffen één vakje verder schiet, de gok toch gewonnen wordt. Roulettespelers houden er nu eenmaal de vreemdste ideeën op na, allemaal door 'wishful thinking' ingegeven. Daarom was de titel 'Een winnend systeem is onzin' ook zo'n waarheid als een koe. Casinowinst berust puur op toeval, daar zal ook de knapste wiskundige nooit iets aan kunnen veranderen.