Economie van Antillen sterk teruggelopen

Het gaat slecht met de economie van de Nederlandse Antillen. De Centrale Bank heeft een sterke afname geconstateerd van het reële nationale inkomen. Dat is in het eerste kwartaal gedaald met meer dan 7 procent. Vrijwel alle belangrijke sectoren van de economie, zoals toerisme, handels- en transportactiviteiten en de internationale dienstverlening boekten achteruitgang.

De exporten verminderden, evenals de koopkracht. Als gevolg van gestegen importen staan de deviezenreserves onder nog grotere druk.

De sterk gestegen waarde van de invoer wordt vooral toegeschreven aan de wederopbouwactiviteiten op St. Maarten. Door de vernielingen die de orkaan Luis er in september vorig jaar aanrichtte, moet veel materiaal uit het buitenland komen.