Dodewaard

DODEWAARD GAAT DICHT. De elektriciteitsbedrijven hebben laten weten dat de centrale voor de stroomvoorziening gemist kan worden. Zij vinden dat het geen zin heeft een dure kernreactor te handhaven voor het op peil houden van de nucleaire kennis als er niet de minste aanwijzing is dat die kennis ook voor uitbreiding van kernenergie gebruikt gaat worden. En de recente energie- en klimaatnota's bieden de elektriciteitsproducenten wat dat betreft weinig hoop.

De onderzoeksinstituten reageerden teleurgesteld, maar berustend. Al eerder was duidelijk geworden dat minister Wijers weinig belang hecht aan de instandhouding van de nucleaire competentie. Het speciale fonds dat zijn voorganger Andriessen daarvoor instelde schafte hij af. Nucleair onderzoek moet voortaan concurreren met onderzoek naar andere energiebronnen.

De nieuwe koers die onder het huidige kabinet is ingeslagen werd aanvankelijk gemaskeerd door Wijers' overtuigende verdediging van de levensduurverlenging van de centrale van Borssele, zij het dat zijn argumenten vooral van economische aard waren. In interviews heeft Wijers laten weten geen voorstander te zijn van uitbreiding van kernenergie. Hij blijkt niet gevoelig voor het door sommigen gehanteerde argument dat kernenergie geen bijdrage levert aan het broeikaseffect.

DE NUCLEAIRE EUFORIE van de jaren zestig, toen Nederland niet alleen bij Delft, Petten en Dodewaard maar ook in Arnhem en Wageningen onderzoeksreactoren in gebruik had en bouwde aan de centrale van Borssele is al lang voorbij. De nucleaire expertise van het bedrijfsleven is verdwenen en alleen bij onderzoeksgroepen in Delft, Petten en Arnhem worden nog wat vaardigheden bewaard, met een vage hoop op betere tijden.

Het vorige kabinet besloot bij zijn aantreden geen beslissing te nemen over uitbreiding van kernenergie, maar een actueel 'Dossier' achter te laten waarmee een nieuw kabinet wèl snel een gefundeerde beslissing zou kunnen nemen. Ook dit dossier is door Wijers terzijde geschoven.

Geleidelijk tekent zich nu het afscheid van de kernenergie af, maar zonder dat dit gepaard gaat met een expliciete stellingname van het kabinet. Dat is niet de manier waarop belangrijke beslissingen moeten worden genomen.