CHIPS

De column van Rik Smits in W&O van 21 september, onder de titel 'Papier in de computer' behoeft enkele aanvullingen. Waar de heer Smits stelt 'Xerox (...) werd beroemd (...) door de uitvinding (...) van de muis', wordt de geschiedenis te kort gedaan. In de Proceedings van de AFIPS Fall Joint Computer Conference, 1968, pagina 395 melden Douglas C.

Engelbart en William K. English, van Stanford Research Institute (SRI), in hun bijdrage 'A research center for augmenting human intellect': 'An SRI cursor device called the 'mouse' is used for screen pointing and selection. The 'mouse' is a hand-held X-Y transducer usable on any flat surface'. Dit en de rest van dat artikel waar over de muis geschreven wordt, suggereren dat de muis eerder een vinding is van SRI. Waar de heer Smits stelt: 'Een van de nieuwste uitvindingen (...) is Smartpaper', kan dit worden aangevuld. Hier lijkt oudere wijn met nieuwe vermengd en in een nieuwe verpakking (naamgeving) gepresenteerd. Dat is niet ongebruikelijk en het volgende geeft dat een beetje aan. Pergamon Press, onder meer uitgever van het tijdschrift 'Information Systems', is in 1986 begonnen met het gebruiken van Softstrip System Technology van Cauzin Systems Inc. De toepassing is als volgt. In een veld van circa 1,5 bij 8 cm wordt in een zeer fijne streepjescode, een glyph, de gehele inhoudsopgave van het tijdschrift vastgelegd. Door de gebruiker kan deze code met een scanner worden gelezen en direct in toepassingsprogramma's zoals dBASE, Lotus en in voor bibliografische doeleinden ontwikkelde programma's worden verwerkt. In dat laatste zit de aansluiting voor onder meer Xerox: Hoe maak ik technologie geschikt voor gebruiken in een bepaald vakgebied?