Benelux eensgezind over top; 'Geen uitstel bij herziening Maastricht'

DUBLIN, 5 OKT. De premiers van de Benelux willen dat de Intergouvernementele Conferentie (IGC) ter herziening van het Verdrag van Maastricht volgens plan volgend jaar juni tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie wordt afgesloten.

Dit zei de Belgische premier, Dehaene, gisteravond na overleg met zijn collega's Kok en Juncker ter voorbereiding van de extra topontmoeting van de vijftien Europese staats- en regeringsleiders, die vandaag in Dublin begint.

Eerder deze week zei bondskanselier Kohl, eveens in Dublin, dat een nieuwe herziening van het verdrag van Maastricht misschien noodzakelijk is. “Als alle problemen niet worden opgelost met Maastricht II dan komt er een Maastricht III”, aldus Kohl.

Vorig jaar is afgesproken altijd een Benelux-top te houden aan de vooravond van een ontmoeting van de Europese staats- en regeringsleiders. De Benelux-premiers toonden zich niet enthousiast over de extra Europese top die onder Franse druk is georganiseerd. Over zaken als werkgelegenheid en leefmilieu, over samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken is vooruitgang geboekt. Maar op het terrein van buitenlands- en veiligheidsbeleid zit er volgens Dehaene nog niet veel schot in de onderhandelingen. De Benelux premiers vinden dat praten over institutionele problemen binnen de Europese Unie pas zin heeft als overeenstemming op de andere gebieden is bereikt.

De extra top is tot stand gekomen onder druk van de Franse president Chirac, die daarmee de IGC een impuls wenst te geven. De reguliere bijeenkomst zou pas in december plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Kohl ging in juni tijdens Europees topoverleg in Florence akkoord gegaan met de bijeenkomst in Dublin.

Van de tussentop worden, aldus de Nederlandse staatssecretaris voor Europese Zaken M. Patijn, weinig resultaten verwacht. Werkelijke resultaten bij onderhandelingen kunnen pas in de laatste maanden van de conferentie worden bereikt, wanneer landen onder druk bereid zijn om concessies te doen, aldus Patijn.

President Chirac wil dat er meer beweging komt in de besprekingen bij de IGC, omdat hij niet wil riskeren dat in Frankrijk in het voorjaar van 1998 teveel zaken tegelijkertijd lopen. In 1998 wordt beslist welke landen zich hebben gekwalificeerd voor de Economische en Monetaire Unie. Maar ook zijn er in Frankrijk verkiezingen.

Gezien de problemen die de ratificatie van het Verdrag van Maastricht in Frankrijk gegeven hebben, is er reden voor Chirac om te zorgen dat de ratificatie van een herziend Verdrag betreffende de Europese Unie voor die verkiezingen achter de rug is.