Wenen

Galerie Tanya Rumpff, Spaarnwouderstraat 74, Haarlem. T/m 27 okt. Do t/m zo 13-17u. Prijzen van ƒ 800,- tot ƒ 22.000,-

Op de ramen van galerie Tanya Rumpff in Haarlem zitten rubberen zuignapjes met nylon koordjes. Binnen is een indrukwekkende tentoonstelling samengesteld met werk van twaalf Oostenrijkers. Onder hen bevindt zich zowel de top als aankomend talent. Oostenrijkse kunstenaars maken zich zorgen over opkomende rechtse denkbeelden in de samenleving en houden zich bezig met de natuur. De meesten hebben een huisje ergens diep in de bossen of lopen met plannen rond om zich uit het stadsleven terug te trekken.

De Oostenrijkse kunst van vandaag is krachtig en ongepolijst. Felle kleuren ontbreken, grijzen en bruinen overheersen. Op de tentoonstelling 'Wenen' is zowel uiterst conceptuele kunst als tamelijk traditionele schilderkunst van informele signatuur te zien. Franco Kappl bijvoorbeeld, een talentvolle leerling van Arnulf Rainer, maakt stevige ruige doeken, die ook gemaakt zouden kunnen zijn in de jaren vijftig. Herbert Brandl schilderde aanvankelijk tamelijk rauw maar zijn latere doeken zijn veel lyrischer, ijler en landschappelijker.

Dwarser en uitdagender is het werk van Irene Dapunt en Eva Schlegel. Schlegel gaat soms voor haar schilderwerken uit van ansichtkaarten van Venetiaanse bordeelscènes. Het enkelvoudige zwart van de afbeeldingen staat krachtdadig tegenover haar onzekere, weifelende kleuren die je alweer vergeten bent zodra je je omdraait. Wat overblijft is een gevoel van misselijkheid vanwege de lam geslagen lust.

Ook bij Irene Dapunt is ongemak en weerzin het thema. Haar doeken getuigen van een enorme schilderkunstige veelzijdigheid. Van Franz West, op dit moment ook te zien in het Kröller-Müller Museum in Otterloo, hangen vijf werken op papier. Net als Schlegel verwerkt ook West foto's in zijn werk.

Lois Weinberger toont zich in zijn werk het meest bezorgd over de natuur. Nauwkeurig en gortdroog tekent hij planten na en legt hij verzamelingen aan van zaden van bedreigde plantensoorten. Op de tentoonstelling is van hem onder meer een handgemaakt metalen kastje te zien met ventilatiegaatjes en een dakje gezet in rode menie. De twee deurtjes zitten op slot. Wat zich erachter bevindt, blijft een raadsel. Alleen de koper van dit kunstwerk krijgt de sleutel.

    • Mark Peeters