Vrij verkeer personen; Bosnië wisselt ambassadeurs uit met Servië

PARIJS, 4 OKT. Bosnië en Servië knopen volledige diplomatieke betrekkingen aan en zullen ambassadeurs uitwisselen. Burgers van de twee staten zullen zonder visum vrij kunnen reizen op elkaars grondgebied. De presidenten Izetbegovic en Milosevic in Parijs hebben hierover een akkoord gesloten.

De handtekeningen werden op het Elysée-paleis gezet na weken van onderhandelen, bekroond met een dag hard werken onder auspiciën van Frankrijks president Chirac. Op 14 november zullen de partijen, die drieëneenhalf jaar op voet van oorlog hebben gestaan (volgens de Bosniërs was Servië direct betrokken bij de oorlog in het land), opnieuw in Parijs bij elkaar komen om de afspraken van gisteren uit te werken.

De voorzitter van het presidentschap van Bosnië-Herzegovina, Alija Izetbegovic, was het meest uitbundig in zijn dank voor de bemoeienissen van de Franse diplomatie en die van president Chirac in het bijzonder. Dankzij praktische en reële steun op de laatste dag van de besprekingen was een akkoord binnen bereik gekomen, zei hij. Het werd niet duidelijk hoe snel ambassadeurs zullen worden uitgewisseld. “Zo snel mogelijk”, zei president Chirac in een korte toespraak.

Milosevic juichte het akkoord toe als stap naar verdere stabilisering van de politieke situatie in de regio. Voor Bosnië bevestigen de bereikte afspraken dat Servië afstand doet van de aanspraken op een Groot-Servië. Europees bemiddelaar Carl Bildt, die de besprekingen op het Elysée meemaakte, legde er na afloop veel nadruk op dat niemand de Bosnische Serviërs moet aanmoedigen desondanks hun orders te halen in Belgrado, de hoofdstad van het overblijvende Joegoslavië (Servië en Montenegro).

In de gemeenschappelijke verklaring van gisteren werd niet gesproken over de Bosnische klacht van genocide bij het Internationaal Hof in Den Haag tegen Servië. In de wandelgangen werd gezegd dat daar ook niet over was gesproken.