Senaat Polen tegen nieuwe abortuswet

WARSCHAU, 4 OKT. Het Hogerhuis van het Poolse parlement heeft gisteren, tegen de verwachting in, een wetsvoorstel voor een soepelere abortuswetgeving afgewezen.

De Senaat verwierp het voorstel, dat op 30 augustus door het Lagerhuis was aanvaard, met 52 tegen 40 stemmen. Twee senatoren onthielden zich van stemming en een stem bleek ongeldig. Het 460 zetels tellende Lagerhuis, of Sejm, had het wetsvoorstel aangenomen met 208 tegen 61 stemmen, maar zal nu opnieuw moeten stemmen. Als twee derde van de kamerleden weer voor het voorstel stemt, weegt dat zwaarder dan de afwijzing door de Senaat.

Indien de abortuswetgeving wordt versoepeld, mag een vrouw haar zwangerschap beëindigen tot de twaalfde week, als zij maatschappelijke of financiële problemen heeft. Onder de huidige wetgeving is abortus alleen toegestaan als de zwangerschap het leven of de gezondheid van de moeder in gevaar brengt, het resultaat is van verkrachting of incest, of wanneer de foetus onherstelbaar is beschadigd.

De rooms-katholieke kerk en andere tegenstanders van abortus vrezen dat een versoepeling van de wetgeving zal leiden tot een terugkeer naar de abortuspraktijk die onder het communistische regime en ook daarna nog gebruikelijk was. Vrouwen konden toen zonder opgaaf van reden hun zwangerschap laten afbreken. Het overwegend katholieke parlement maakte hier in 1993 een einde aan. (Reuter)