Rotterdams opvanghuis verslaafde prostituées van de baan

ROTTERDAM, 4 OKT. Stichting Humanitas ziet na acties van omwonenden af van een opvangpand voor verslaafde prostituées aan de Mathenesserlaan in Rotterdam-West.

Humanitas wilde het pand aan de Mathenesserlaan aankopen om er acht dakloze en verslaafde tippelprostituées te huisvesten. Daarnaast zouden er vier bedden komen voor crisisopvang. Woensdag werd het pand gekraakt door leden van de stichting Boulevard, die de belangen van bewoners aan de Mathenesserlaan, Heemraadsplein en Heemraadssingel behartigt. Volgens M. Terwiel van Boulevard wilde men een escalatie voorkomen. “De avond ervoor zijn de ramen van het pand ingegooid. We hoorden geruchten over brandbommen.”

Toen in de loop van de dag een dreigende situatie onstond, bemiddelde voorzitter T. Harremans van deelgemeente Delfshaven tussen bewoners, Humanitas en de politie. Humanitas zag daarna af van de aankoop van het pand. Directeur G.J. Kempen van Humanitas betreurt het dat “argumenten moeten wijken voor emoties.” Het opvangpand had naar zijn mening een oplossing geboden voor de overlast van dakloze prostituées, die nu door de wijk zwerven.

Ook deelgemeente Delfshaven betreurt dat “de aanpak van de overlastproblematiek wordt gefrustreerd.” Gisteravond besloot de deelraad van Delfshaven in een roerige bijeenkomst, die bezocht werd door vijfhonderd bewoners, een inventarisatie te maken van de woonvoorzieningen voor 'bijzondere groepen' in Delfshaven. De deelraad meent dat door de 'ophoping' van dergelijke voorzieningen Delfshaven een “onevenredig deel van de grootstedelijke problematiek krijgt afgewenteld”. Pas als de inventarisatie is voltooid, mogen er nieuwe woonvoorzieningen worden gecreëerd. Over twee weken bespreken Humanitias, de deelgemeente en de bewoners op 'neutraal terrein' opnieuw de mogelijkheden voor huisvesting van prostituées.

Stichting Boulevard telt aan alleen al aan de Mathenesserlaan 38 voorzieningen voor 'bijzondere groepen'. Het gaat om illegale logementen, bordelen, woonvoorzieningen voor ex-psychiatrische patiënten, probleemjongeren of mishandelde moeders met kinderen.

Na de sluiting van Perron Nul in december 1994 heeft een groot deel van de Rotterdamse drugsoverlast zich naar Delfshaven verplaatst. Medio vorig jaar kwamen de bewoners van de wijk Spangen daartegen in opstand met brandstichtingen in kraakpanden en het opwerpen van barricades tegen drugstoeristen. De gemeente Rotterdam reageerde met massale inzet van politie ('project Victor'). Sindsdien in de criminaliteit in de wijk met 20 tot 30 procent gedaald. De bewoners verzetten zich tegen opvangvoorzieningen voor locale verslaafden.