Ramsj

Françoise Paulen (red.): Atlas Sociale Woningbouw Amsterdam. Ingenaaid, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 1992, van ƒ 89,50 voor ƒ 34,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam. Van Gennep Amsterdam.

Op groot formaat uitgegeven boek over de 180.000 Amsterdamse woningen die in het bezit zijn van een woningcorporatie of van het Gemeentelijk Woningbedrijf. Aan de hand van lange overzichtslijsten kan van iedere afzonderlijke woning worden nagegaan welke corporatie de eigenaresse is, wie de architect was en in welk jaar de woning werd gebouwd. Om een voorbeeld te geven (en niet het minste!): de woningen 27-31 in de P.L. Takstraat werden in 1922 gebouwd voor De Dageraad met De Klerk als architect. De lijsten worden afgewisseld met plattegronden, veel foto's en inleidende teksten.