PvdA en D66 steunen sluiten Dodewaard

DEN HAAG, 4 OKT. De regeringsfracties PvdA en D66 reageren positief op het besluit van de SEP om de kerncentrale Dodewaard volgend jaar te sluiten. Coalitiegenoot VVD en de grootste oppositiepartij CDA zijn teleurgesteld.

Het besluit van de SEP (samenwerkende electriciteits - produktiebedrijven) moet formeel nog worden goedgekeurd door D66-minister Wijers (Economische Zaken). Vanuit Zuid-Afrika typeert Wijers het besluit van de SEP als “niet onlogisch, al moet ik zelf daar formeel nog een beslissing over nemen”. Volgens Wijers is de materiële betekenis van de centrale in Dodewaard voor de totale energievoorziening in Nederland geringer dan de politiek-symbolische betekenis. Wijers: “Dodewaard zou toch dicht zijn gegaan, omdat het met een verouderde technologie werkt. Dodewaard dicht betekent niet het einde van de kernernegie in Nederland, maar het einde van een bepaalde fase in de ontwikkeling ervan.” Zijn PvdA-collega De Boer (Milieu) is “buitengewoon blij” met het besluit. “Dit is een goede sanering van een oude centrale.”

Het Tweede-Kamerlid Remkes (VVD) betreurt dat het beleid van de minister van Economische Zaken aanleiding heeft gegegen de Dodewaard te sluiten. Hij vindt het “politiek verwijtbaar” dat Wijers op het terrein van de kernenergie “niet echt vooruitstrevend” is geweest. “Nederland doet de deur dicht voor toepassing van kernenergie.” Remkes houdt de mogelijkheid open in een nieuwe kabinetsperiode het besluit om Dodewaard te sluiten terug te draaien.

Volgens het Kamerlid Lansink (CDA) kan op de lange termijn de samenleving niet zonder kernenergie. “Juist op het moment dat de kernenergie politiek weer enigszins bespreekbaar werd, komt de SEP met deze verrassende mededeling. Ik vind het een teleurstellende zaak.” Volgens Lansink wordt het moeilijk het besluit terug te draaien.

De fracties van PvdA en D66 staan positief tegen over het SEP-besluit. “Voor het op peil houden van kennis over kernenergie heb je Dodewaard niet echt nodig”, meent PvdA-Kamerlid Crone. D66 is ook tevreden, te meer daar voor het afvalprobleem nog steeds geen oplossing is gevonden. “De sluiting van Dodewaard heeft als bijkomend positief effect dat ervaring kan worden opgedaan met een planmatig, efficiënt en veilig buiten bedrijf stellen van een kerncentrale.”

D66 vraagt zich overigens wel af of de aangekondigde sluiting, vlak voor de Kamer debatteert over het Klimaatbeleid, geen “opzetje” van de SEP is om Kamer en Kabinet onder druk te zetten om alsnog te kiezen voor op ruimere schaal toepassen van kernenergie.