Premier verbindt zich met Lebed in Tsjetsjenië

MOSKOU, 4 OKT. De Russische premier Tsjernomyrdin heeft zich gisteren steviger verbonden met het vredesproces in Tsjetsjenië zoals dat door Aleksandr Lebed is begonnen.

Daags nadat het parlement Lebed had uitgejouwd voor verrader ondertekende Tsjernomyrdin in Moskou een akkoord met rebellenleider Zelimchan Jandarbijev dat volledig is gebaseerd op de het eerder door Lebed bereikte bestand. Het akkoord stelt de deelrepubliek financiële hulp in het vooruitzicht.

Het was gisteren pas de tweede keer dat Jandarbijev naar Moskou kwam, na de ontvangst bij Jeltsin vlak voor de verkiezingen in juni die de president deed uitroepen dat de oorlog 'gewonnen' was. In een anderhalf uur durende ontmoeting met Tsjernomyrdin, Lebed en andere functionarissen werd afsproken dat een gemengd Russisch-Tsjetsjeense commissie zal toezien op de terugtrekking van de federale troepen en op de wederopbouw van de republiek. Vóór het eind van deze maand zal de commissie voorstellen doen over uitbetaling van achterstallige pensioenen, lonen en compensatie voor geleden schade.

“Dit is een grote stap in de goede richting”, zei Tsjernomyrdin na afloop. Hij riep op tot “minder emotie” en meer praktische stappen. “Mensen hebben huisvesting nodig, ze moeten worden genezen, ze moeten worden onderwezen.” De volgende stap is volgens hem de oprichting van een coalitieregering en het organiseren van verkiezingen. De premier, die een aantal taken van president Jeltsin heeft overgenomen, herhaalde wel dat “de territoriale integriteit van Rusland geen onderdeel van handeltjes kan zijn.”