Premier Netanyahu wendt zich via tv tot Palestijnen

TEL AVIV, 4 OKT. De Israelische premier, Benjamin Netanyahu, heeft zich gisteravond voor de eerste maal rechtstreeks via de televisie tot de Palestijnen gewend en hun bezworen “niet in de rouw te gaan en de hoop te verliezen”. Deze oproep van Netanyahu werd door de Arabische sectie van de Israelische tv met Arabische ondertiteling uitgezonden. De Arabische uitzendingen van de Israelische tv genieten een hoge kijkdichtheid onder de Palestijnen en worden eveneens in de omliggende Arabische landen ontvangen.

Israelische militaire kringen zijn vandaag van oordeel dat de situatie in de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en Jeruzalem nog explosief is en dat zelfs kleine incidenten opnieuw tot een uitbarsting kunnen leiden. Tegen deze achtergrond is de oproep van Netanyahu een poging om de Palestijnse gemoederen te kalmeren, zodat de zondag in Erez (de 'grenspost' bij Gaza) te beginnen Israelisch-Palestijnse onderhandelingen in een zo rustig mogelijke sfeer kunnen worden gevoerd. Terugtrekking van Israelische tanks uit het gezicht van de Palestijnen op verscheidene plaatsen en enkele andere Israelische gebaren hebben vandaag tot doel tot de gewenste ontspanning bij te dragen.

Daartegenover staat een oproep van het moslim-fundamentalistische Hamas aan de Palestijnen vandaag na het vrijdaggebed de “totale confrontatie” met het Israelische leger aan te gaan. Israelische militaire kringen zijn van mening dat Hamas en/of de Islamitische Jihad in staat zijn met “militaire” acties tegen Israel een zware hypotheek te leggen op het slagen van de onderhandelingen in Erez. Wel is Hamas ernstig verzwakt sinds Arafat in maart onder druk van Israel tegen de groep optrad.

In zijn toespraak tot de Palestijnen zei Netanyahu gisteren dat de besprekingen in Erez in het teken zullen staan van de hergroepering van het Israelische leger in Hebron, waarbij van Israelische zijde de nadruk zal worden gelegd op veiligheidsmaatregelen. Zo zou Israel erop staan dat het de Palestijnse politie in Hebron door een reeks maatregelen onmogelijk wordt gemaakt de kleine joodse gemeenschap in het hartje van Hebron in gevaar te brengen.

Volgens de Israelische media heeft Netanyahu in Washington beloofd de besprekingen in Erez binnen een maand af te ronden, hetgeen betekent dat daarna met de hergroepering in Hebron zal worden begonnen.

Pagina 4: Israeliërs blijven nog bezorgd

Volgens Amerikaanse bronnen, die in de Israelische pers worden geciteerd, heeft Netanyahu een termijn van 45 dagen genoemd. In zijn openbare uitspraken heeft de Israelische premier zich onthouden van het noemen van een datum.

Van Palestijnse zijde is gisteren en vandaag woedend gereageerd op de uitspraak van Danni Naveh, de secretaris van de regering, dat Israel zegevierend uit de top in Washington te voorschijn is gekomen omdat “alle Israelische eisen werden ingewilligd”. In zijn toespraak tot de Palestijnen zei Netanyahu gisteravond “dat er geen winnaars en verliezers zijn als we elkaar bevechten. Als we samen het pad van de vooruitgang in het vredesproces bewandelen, zullen we beiden winnen”, zei hij.

Volgens een vanmorgen gepubliceerde opiniepeiling in Yediot Ahronot maakt 79 procent van de Israeliërs zich ook na de top in Washington zorgen (51 procent ernstig) over de situatie. Een Israelische klinische psycholoog, professor Keinan, zegt in een vraaggesprek met die krant dat een groot deel van de Israelische bevolking “wanhopig” is. Sommige van zijn patiënten zijn volgens hem zelfs miet meer in staat naar de tv te kijken of naar de radio te luisteren.

In het journaal van gisteravond werden militaire kringen aangehaald die van mening zijn dat de kans op vijandelijkheden met Syrië mede als gevolg van de gespannen situatie tussen Israel en de Palestijnse bestuursautoriteit is toegenomen.