Pas verschenen; non-fictie

Koenraad Geldof en Rudi Laermans (red.): Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau. SUN, 208 blz., ƒ 39,50.

In de reeks Filosofische diagnosen een inleiding in het denken van Michel de Certeau (1925-1986). Aanvankelijk hield hij zich bezig met de geschiedenis van religie en spiritualiteit. Vanaf de jaren zeventig verschoof zijn aandacht naar de maatschappelijke achtergronden van spiritualiteit en mystiek.