Pas verschenen; non-fictie

Wantje Fritschy en Joop Toebes (red.): Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830. SUN, 255 blz., ƒ 39,50.

Acht artikelen over de afbraak van de oude federatieve republiek en de vorming van de moderne eenheidsstaat. Samengesteld mede met het oog op de eindexamens van 1997 en 1998 waar dit een thema is.