Onderzoeken over IJmeer betwist

AMSTERDAM, 4 OKT. De vereniging Natuurmonumenten trekt verkeerde conclusies uit de onderzoeken van het ingenieursbureau DHV naar de nieuwe woonwijk IJburg in Amsterdam. Volgens het ingenieursbureau zijn conclusies “in een andere context” geplaatst. Volgende week heeft een gesprek plaats tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur van het bureau met Natuurmonumenten. Dat heeft P. van Rooy desgevraagd gezegd.

IJburg omvat zes eilanden in het IJmeer waar in totaal 18.000 woningen moeten komen. Natuurmonumenten is tegen de aanleg, omdat het IJmeer een belangrijk natuurgebied is en omdat er voldoende alternatieve bouwlokaties voorhanden zijn. In de rapporten van DHV werden die alternatieve lokaties ook genoemd, zoals Almere en de Bovenkerkerpolder, maar daarbij werd aangetekend dat deze geen haalbare oplossing bieden voor de bouw van de 18.000 benodigde woningen. In de Bovenkerkerpolder is te weinig ruimte en wanneer de woningen in Almere zouden verrijzen, zou de automobiliteit nog meer toenemen, aldus het onderzoek.

Natuurmonumenten is eveneens van mening dat bouwen in Almere een druk zal leggen op het wegverkeer. Maar wanneer wordt uitgegaan vam natuur-water en landschapscriteria, valt Almere te verkiezen boven het IJmeer, vindt Natuurmonumenten. “Het probleem van de automobiliteit rond Almere vraagt sowieso om een oplossing. De versnelde bouw van extra woningen op die locatie zal alleen een snellere aanpak hiervan vereisen”, aldus de vereniging.

In het persbericht dat Natuurmonumenten vorige week na de presentatie van de onderzoeken verstuurde stond niet gemeld dat volgens het ingenieursbureau IJburg de mogelijk biedt “een uiterst gevarieerd woningaanbod te realiseren in een unieke omgeving (...).” Ook werd niet vermeld dat het bureau vindt dat de ecologische gevolgen van bouwen in het IJmeer moeten worden verzacht.

J. Bonjer van Natuurmonumenten zei desgevraagd ongelukkig te zijn met de reactie van het ingenieursbureau. “Men neemt afstand van de eigen onderzoeksresultaten en speelt ons de zwarte piet in handen”, zo zei hij.