Nuis: korten van academies gaat toch door

DEN HAAG, 4 OKT. De bezuiniging van 25 miljoen gulden in het kunstvakonderwijs is niet van de baan. Ondanks kritiek van de Tweede Kamer op de manier waarop deze bezuiniging tot stand moet komen, kan staatssecretaris Nuis (Cultuur) zijn plannen voor de kunstvakopleidingen doorzetten.

Dit bleek gisteren tijdens overleg tussen Nuis en de Kamer.

In het kabinet is afgesproken dat het kunstvakonderwijs 10 procent van zijn budget moet inleveren. Door deze bezuiniging krijgt minister Ritzen (Onderwijs) meer ruimte om het wachtgeldprobleem en de onderwijs-CAO te financieren. Nuis wil de bezuiniging, oplopend van 4 miljoen gulden in 1998 tot 25 miljoen in 2001, bereiken door de kunstopleidingen grondig te reorganiseren.

Er is een te groot en te versnipperd aanbod van kunstopleidingen, wat ertoe leidt dat te veel studenten na hun opleiding in de bijstand belanden. Ook zijn er te veel 'pseudo-opleidingen', die volgens Nuis de spoeling voor kunstenaars op de arbeidsmarkt “onnodig dunner maken”. De staatssecretaris wil onder meer “het volume en de taken van het kunstonderwijs reduceren”. Ook moeten de opleidingen beter gaan samenwerken. Hierin wordt de staatssecretaris gesteund door de aanbevelingen in het rapport van de visitatiecommissie Beeldende kunst en vormgeving, dat onlangs verscheen.

De Tweede Kamer is het eens dat een reorganisatie in het kunstvakonderwijs nodig is, maar vindt dat niet bij voorbaat moet worden gesproken van een bezuiniging van 25 miljoen. “We moeten eerst reorganiseren en daarna bezien of de aangekondigde bezuiniging nodig is”, zei PvdA-Kamerlid Van Gelder. “Want bezuinigingen leiden niet automatisch tot beter onderwijs”, vulde Rabbae (GroenLinks) hem aan. Nuis' partijgenoot Jorritsma wil dat de nadruk in de maatregelen komt te liggen op de profilering en differentiatie van het kunstvakonderwijs, “niet op de bezuiniging”. Een brede Kamermeerderheid ondersteunde het verzoek van Van Gelder om de bezuiniging “tussen haken te plaatsen”.

Nuis bracht hier tegen in dat 'bezuiniging' wellicht niet het juiste woord is. “Ik moet met een goed plan komen om het kunstvakonderwijs een andere taakstelling te geven. Een vermindering van taken vergt minder geld. Dan gaat het dus om een besparing.” Deze operatie is volgens Nuis zonder pijn mogelijk, als de Kamer en het kunstvakonderwijs goed meewerken.

“Ik ben daarin wel gebonden aan 25 miljoen over vijf jaar, want zo is het nu eenmaal afgesproken in de meerjarenraming voor het onderwijs”, aldus de staatssecretaris. Bovendien acht Nuis het bedrag nodig als “stok achter de deur voor de medewerking van de opleidingen”.

Met deze uitleg van Nuis kan de Kamer leven, maar zij zal wel de “besparingstaakstelling” nauwlettend volgen. De Kamer wil kunnen ingrijpen als die in de praktijk niet haalbaar blijkt te zijn.