Kredietregistratie: mensen van zwarte lijst

Vijf maanden na de introductie van een beter registratiesysteem heeft het Bureau Krediet Registratie BKR achtduizend mensen van het vijf jaar durende brandmerk “achterstand” kunnen verlossen. Daarmee zullen kredietverleners weer coulanter zijn met het verstrekken van nieuwe leningen.

Vijf maanden terug voerde het bureau een verfijnder systeem in. Mensen met betalingsproblemen hadden altijd een A van achterstand achter hun naam. Ook als zij weer netjes aan al hun verplichtingen hadden voldaan, bleef de A er staan. Schuldenaars die hun zaken weer op orde hebben krijgen nu na de A de code H van hersteld toegevoegd. Volgens het BKR krijgen kredietverschaffers zo beter inzicht. Wie snel zijn achterstand wegwerkt wordt beloond.