Herstel

De onafhankelijke Amerikaanse filmproducent op de foto bij het artikel De cinema is helemaal niet dood (CS 26-9, pagina 7, linksonder) was niet Jeffrey Gillmore maar Ted Hope.