Gouden handdruk ex-top Smit Trafo

ROTTERDAM, 4 OKT. De twee opgestapte directeuren van het in problemen geraakte bedrijf Smit Transformatoren hebben een gouden handdruk gekregen van in totaal ongeveer 1 miljoen gulden. Dit valt af te leiden uit het jaarverslag van Smit Transformatoren over 1995, dat gisteren is gepubliceerd.

Het bedrijf (500 werknemers, 47 miljoen gulden verlies in 1995), dat transformatoren bouwt voor de energiesector, kwam vorig jaar, een jaar na de geslaagde introductie van de aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs, in financiële problemen. Naar aanleiding daarvan vertrokken president-directeur ing. G. van der Vos en financieel directeur P. Wijnen.

Uit het jaarverslag blijkt dat de bezoldiging van (ex-)bestuurders vorig jaar 1,92 miljoen gulden was, tegenover 682.000 gulden in 1994. Hierin zijn ook de bijdragen in de pensioenregelingen opgenomen. Volgens een woordvoerder van Smit Transformatoren zit ook de afvloeiïngsregeling van financieel directeur Wijnen in het bedrag over 1995, al is hij formeel afgelopen juni vertrokken.

De financiële problemen van Smit Transformatoren werden veroorzaaakt door aanhoudende verliezen bij de Amerikaanse vestiging (inmiddels gesloten), een prijsbewuster inkoopbeleid bij de elektriciteitsbedrijven, grotere concurrentie op de Nederlandse markt en achterblijvende winst op opdrachten.

Het jaarverslag bevat overigens een curieuze toevoeging waarin de nieuwe directie van Smit Transformatoren de lezers opmerkzaam maakt op een “zeer storende fout” in het verslag: een passage dat de fabriek in Amerika is verkocht.

Deze verkoop ging op het laatste moment niet door. Het jaarverslag werd vervolgens aangepast, maar deze passage werd “over het hoofd gezien”.

Naar aanleiding van de problemen en de daarop volgende koersval van de aandelen van Smit Transformatoren besloot ABN Amro, die het bedrijf naar de beurs had gebracht, beleggers een unieke compensatieregeling te bieden en hun effecten terug te kopen. Daardoor bezit de bank nu 58 procent van de aandelen.

Uit het voorwoord in het verslag van de raad van commissarissen blijkt overigens op geen enkele manier hoe zij zich hebben gekweten van hun toezichthoudende taak.