Celstraffen geëist voor milieudelict

MAASTRICHT, 4 OKT. Drie leidinggevenden van afvalverwerker Rutte Recycling uit Brunssum en Mestrecycling Stassen uit Sittard hebben gisteren hoge celstraffen tegen zich horen eisen wegens het plegen van fraude en milieudelicten.

Officier van justitie M. Vos eiste voor de rechtbank van Maastricht een celstraf van dertig maanden tegen directeur H. van G. van Rutte Recycling. Justitie beschouwt hem als hoofdverantwoordelijke voor het gehanteerde frauduleuze systeem.

Bedrijfsleider W. B. van de Rutte-locatie in Brunssum moet van Vos 240 uur dienstverlening verrichten, naast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De eis tegen voormalig bedrijfsleider H.S. van Mestrecycling Stassen luidde 21 maanden gevangenisstraf.

Rutte Recycling en Mestrecycling Stassen moeten van de officier geldboetes betalen van respectievelijk 500.000 en 200.000 gulden. Daarnaast wil Vos dat de bedrijven de behaalde financiële voordelen terugbetalen. Voor Rutte gaat het om een bedrag van bijna vijf miljoen gulden, voor Stassen om ruim 240.000 gulden.

Vos acht bewezen dat de leiding van beide bedrijven zich schuldig heeft gemaakt aan het illegaal dumpen van zuiveringsslib, aan oplichting en aan valsheid in geschrifte. Zo'n tienduizend kilo fosfaat en andere zware metalen zouden daardoor op Limburgse landbouwgronden zijn terechtgekomen.

Volgens Vos heeft Rutte noch Stassen het slib voldoende bemonsterd of geanalyseerd om aannemelijk te maken dat het aan de wettelijke normen voldeed. Daarnaast werd het slib, in strijd met de vergunning van Rutte, vermengd met ander slib van buiten de provincie.

De provincie Limburg heeft meegedeeld dat zij Rutte Recycling met ingang van 1 januari 1997 een dwangsom oplegt van 15.000 gulden per dag met een maximum van anderhalf miljoen indien het bedrijf illegaal slib blijft composteren. Sinds juni heeft Rutte geen vergunning meer voor het omzetten van slib in compost. (ANP)