Adriaan Vlok moet getuigen

KAAPSTAD, 4 OKT. De voormalige Zuidafrikaanse minister van Orde en Gezag Adriaan Vlok zal worden gedagvaard voor de Commissie voor Waarheid en Verzoening. Hij is het eerste kabinetslid dat wordt gedwongen een getuigenis af te leggen over schendingen van de mensenrechten onder het apartheidsregime.