Zalm kritiseert collega over steun VS aan Wereldbank-fonds

WASHINGTON, 3 OKT. Minister Gerrit Zalm (financiën) heeft gisteren zijn Amerikaanse collega Robert Rubin een “betrekkelijke grove” opstelling verweten inzake de achterblijvende steun van de VS aan het Wereldbank-fonds voor de armste landen. De Nederlandse bewindsman uitte de scherpe kritiek in de marge van de jaarvergadering van IMF en Wereldbank.

“De rest van de wereld hoeft zich niet door de Verenigde Staten te laten schoppen,” aldus Zalm tegenover Nederlandse verslaggevers. Eerder deze week had minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) inzake de VS van “chantage” gesproken.

Zalms kritiek betrof het dreigement van de VS de betaling aan IDA helemaal te staken, indien Amerikaanse bedrijven uitgesloten blijven van participatie bij de aanbesteding in het eerste jaar van het nieuwe driejarige IDA-programma van 22 miljard dollar. De andere donoren hadden tot de uitsluiting besloten, omdat de VS een jaar achterstand hebben in de betaling.

Minister Rubin had eerder deze week laten weten dat het door de Republikeinen gedomineerde Congres hierin aanleiding zal zien de betaling aan IDA helemaal te staken. Hij noemde de uitsluiting van Amerikaanse bedrijven “contra-produktief” en eiste daarom dat de maatregel ongedaan wordt gemaakt.

In zijn redevoering voor de jaarvergadering had Zalm de achterstalligheid van de VS in de betaling aan IDA (International Development Association) in algemene termijn gehekeld zonder het land overigens te noemen. Hij zei dat de voortdurende problemen met donorbijdragen aan fondsen voor de armste landen aanleiding moeten zijn deze kwestie aan de orde te stellen. Daarbij gaat het ook over de besluitvormingsprocedures binnen instellingen als IDA. Nederland vindt met nog een aantal landen dat degenen die niet bedragen aan een dergelijk fonds ook niet mogen meepraten over de besteding. Zalm zei ook dat Nederland geen financiële compensatie kan blijven geven voor de effecten van eenzijdige beslissingen van andere donoren.

Hij zei dat Nederland pas een bijdrage aan het Wereldbank-trustfonds voor schuldverlichting van de armste landen zal storten, wanneer enkele andere bilaterale donoren dat ook doen. Zalm zegde al wel 100 miljoen gulden toe voor ESAF, de IMF-faciliteit voor de armste landen.

    • Hans Buddingh'