Wetenschapsbudget

In de Prinjesdagbijlage van 17 september wordt gemeld dat veel AIO's na hun promotie geen baan in het onderzoek vinden. Als verklaring geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat met name industrie de laatste jaren weinig onderzoekers aanneemt. Dit is te simpel en onjuist.

Het ministerie vergeet te vermelden dat veel van de AIO's aangesteld zijn op de zogenaamde derde geldstroom. Zij worden betaald door het bedrijfsleven. AIO's zijn zo goedkoop dat het voor het bedrijfsleven zeer interessant is om hun onderzoek op universiteiten te laten verrichten. Deze trend wordt nog versterkt door de mogelijkheid die bedrijven geboden wordt te participeren in het door NWO gefinancierde onderzoek. Hierdoor komen er dus meer AIO's die later minder banen te verdelen hebben, omdat deze al opgevuld worden door nieuwe, goedkope AIO's.

Dit is dan ook af te lezen aan het aantal promovendi: dit steeg van 1.153 in 1986 tot 2.433 in 1994. Toch zou slechts 70 procent van de AIO's daadwerkelijk promoveren. Dat niet elke AIO promoveert is misschien een teken van strenge selectie, er zijn ook andere oorzaken te noemen.

Zowel de lage percentages succesvolle promovendi alsmede hun slechte loopbaanperspectief zijn mede het gevolg van het falende wetenschapsbeleid van de overheid. Het is dan ook niet gepast de industrie, ook al zou meer inspanning van haar verwacht mogen worden, als belangrijkste schuldige aan te wijzen.