Van Poelje

In het hoofdartikel van 26 september is sprake van “de bestuursrechtsgeleerde Van Poelje”. Deze aanduiding is niet optimaal duidelijk.

Behalve de bekende prof.dr. G.A. van Poelje (1884-1976) heeft immers ook zijn enige zoon, prof.dr. S.O. van Poelje (niet lang geleden op hoge leeftijd overleden), zich in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt op bestuursrechtelijk gebied. Hij was niet alleen hoogleraar, maar ook onder meer directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, directeur van het Instituut voor bestuurswetenschappen en auteur van scherpzinnige publicaties.