Stellingen

De verleiding is groot om de levensduur van een aantrekkelijke hypothese te verlengen door de beslissende experimenten zo lang mogelijk uit te stellen.

C.F. CALKHOVEN, Rijksuniversiteit Groningen

In de jaren '70/'80 koos een student bewust voor het HBO; niet slagen betekende een ineenstorting van het toekomstbeeld. De hedendaagse HBO-student volgt de trend: 'er moet gestudeerd worden!'; niet slagen betekent 'jammer, dan moet ik maar wat anders gaan doen!'

M.E.M. DE WINKEL, Technische Universiteit Delft

Het feit dat een uur forensen in Nederland als onredelijk wordt beschouwd, maar in vele steden in de Verenigde Staten als gemiddeld wordt gezien, onderschrijft de bewering dat afstand een relatief begrip is.

M.B. SELA-BUURLAGE, LU Wageningen

Democratie lijkt steeds meer gebaseerd op de macht van massa, kennis en geld in plaats van op de kracht van vrijheid, gelijkheid en broeder/zusterschap.

R. DE JONG, LU Wageningen