Onderhandse emissie van Goudsmit

Goudsmit, actief op het gebied van flexibele arbeid en opleidingen, geeft 62.000 nieuwe aandelen uit. De aandelen zijn ondershands geplaatst tegen een koers van 115,60 gulden en leveren Goudsmit dus bijna 7,2 miljoen op. Tegelijkertijd zijn 5170 aandelen die de vennootschap zelf had ingekocht, ondershands herplaatst.