NCM

NCM Holding heeft in de eerste helft van dit jaar weer winst geboekt. De internationale kredietverzekeraar verdiende f 13,8 miljoen. Vorig jaar leed de holding een verlies over de eerste zes maanden van f 5,9 miljoen. De NCM maakte ook bekend dat ze haar internationale positie versterkt door alle activiteiten van de Deense kredietverzekeraar EKR over te nemen.