Kamer gedoogt koppelingswet

DEN HAAG, 3 OKT. De Tweede Kamer is het in grote lijnen eens over de invoering van de koppelingswet. De grote fracties verschillen wel van mening over een actiever uitzettings- en opsporingsbeleid van illegale vreemdelingen. Dit bleek gisteravond en vanochtend bij een debat over de koppelingswet.

Het doel van de wet is illegalen uit te sluiten van collectieve voorzieningen. Instanties van rijk en gemeenten moeten daartoe hun databestanden kunnen koppelen aan het bevolkingsregister, waar is opgenomen of iemand al of niet een verblijfsvergunning heeft. Groenlinks heeft zich een uitgesproken tegenstander van de wet verklaard.

Regeringsfractie VVD en oppositiepartij CDA wensen een actiever opsporingsbeleid. Tweede-Kamerlid Rijpstra (VVD) denkt daarbij aan het opsluiten van illegalen in afwachting van hun uitzetting. Daar zou een minder streng regime moeten heersen dan in een huis van bewaring. Rijpstra oogstte met zijn pleidooi voor gesloten opvangcentra voor illegalen weinig bijval. Wel wees zijn collega Verhagen (CDA) op het “gevaar van onderduiken”. Nu krijgen afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers een zogenoemde administratie aanschrijving, waarin staat dat zij Nederland op eigen gelegenheid moeten verlaten. Onduidelijk is hoeveel van hen daadwerkelijk gehoor geeft aan deze oproep.

Het plan van Dittrich (D66) om gemeenten een stem te geven in het legaliseren van illegale vreemdelingen, stuitte op kritiek. De fracties van PvdA en CDA wezen op het gevaar van rechtsongelijkheid. “Hoe wil Dittrich vermijden dat iemand die in precies dezelfde situatie verkeert, maar in Tytsjerksteradiel en niet in Amsterdam woont, op een andere wijze wordt beoordeeld”, zo vroeg CDA'er Verhagen zich af.

Het kabinet zal de Kamer in de loop van volgende week schriftelijk antwoorden, alvorens het debat mondeling wordt voortgezet. Die schriftelijke beantwoording was nodig omdat het wetsvoorstel nog te veel vragen over de praktische gevolgen openliet.