Juppé krijgt vertrouwen parlement

PARIJS, 3 OKT. De regering-Juppé heeft gisteren met 464 tegen 100 stemmen het vertrouwen van de Assemblée Nationale gekregen. De rijen van de centrumrechtse regeringscoalitie bleven goeddeels gesloten, maar geruchten over mogelijke vervroegde verkiezingen blijven de ronde doen.

Premier Alain Juppé kondigde vorige week aan het vertrouwensvotum te vragen nadat zowel binnen de liberaal-christendemocratische UDF als in zijn eigen neogaullistische RPR, die samen de regeringsmeerderheid vormen, aanhoudende kritiek was geuit. De werkloosheid blijft groeien en de impopulariteit van president Chirac en zijn eerste minister heeft een historische omvang aangenomen.

Gisteren kondigde Juppé voortzetting van het bezuinigingsbeleid aan dat erop is gericht het overheidstekort volgend jaar op de Europese drieprocentsnorm te krijgen. Desondanks hoopt de regering met een verlaging van de inkomstenbelasting het broodnodige herstel van vertrouwen teweeg te brengen. De economie stagneert, maar de regering mikt voor 1996 op een groei van ruim twee procent.

Als nieuw doel voor de komende jaren formuleerde Juppé de vernieuwing van “de democratie voor de burger van het jaar 2000”. Hij wil de overheid dichter bij de burger brengen en kondigde een grootscheepse raadpleging van volksvertegenwoordigers aan over onder meer herziening van het kiesrecht en meer betrokkenheid van vrouwen bij politiek en bestuur.