Israel

NRC HANDELSBLAD laat weinig twijfel bestaan over wie in de laatste geweldsronde tussen Israeli's en Palestijnen de zwartepiet toegeschoven moet krijgen (27 september). In het verleden was dat wel anders.

Maar er is nog ruimte voor verbetering. Tweemaal is sprake van 'rechtse kiezers'. Uit de context valt op te maken dat het om respectievelijk Amerikaanse en Israelische (rechtse) kiezers gaat. Alleen de laatsten zijn tevens joods. De rechtse kiezers in Amerika - en waarom niet ook elders - worden terecht als onvoorwaardelijke steunpilaren van Israel (via Clinton) gesitueerd. De kop van het onderhavige hoofdartikel had dus 'Schuldig Groot Israel' kunnen (moeten) luiden. Zonder uitleg daarover zou die benadering wel eens voor (vele) vraagtekens hebben kunnen zorgen. Maar wat is daar mis mee? Het hele Midden-Oostenvraagstuk hangt toch van vraagtekens aan elkaar.

    • E.G. Talens