In Amsterdam spijbelt 3 procent

AMSTERDAM, 3 OKT. Op een normale schooldag in Amsterdam zijn ruim 3.100 van de 36.300 leerlingen niet in de les aanwezig. Volgens de verzuimregistraties van de scholen is eenderde van de afwezige scholieren aan het spijbelen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het project 'Bij de les blijven' in opdracht van wethouder Giessen van Jeugdzaken.

Het onderzoek met als titel 'Wie (niet) weg is, is gezien' heeft het schoolverzuim in het basis-, (voortgezet) speciaal en voorgezet onderwijs bekeken van leerlingen tussen de tien en vijftien jaar oud. In het voorgezet onderwijs komt spijbelen tien keer meer voor dan in het basisonderwijs. Van de negen procent die dagelijks niet naar school gaat, bestaat vier procent uit 'problematische verzuimers', scholieren die heel vaak spijbelen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat oudere leerlingen vaker verzuimen dan jongere. Als scholieren leervertraging hebben opgelopen, blijven ze sneller thuis. Op scholen waar veel jongeren verzuimen, doet de rest al snel mee. Allochtone en autochtone leerlingen blijken even vaak te spijbelen.

Spijbelen komt vaak voort uit een tolerante houding van ouders en de school zelf. Hooggeschoolde, Nederlandse ouders keuren ongeoorloofd verzuim eerder goed dan laaggeschoolde Turkse of Marokkaanse ouders.

Vaak hebben ouders andere normen dan de school: vier op de tien kinderen mag soms thuis blijven om een proefwerk voor te bereiden. Daarbij worden kinderen vaak ziek gemeld terwijl ze niet echt ziek zijn. Een oorzaak is ook bij de school zelf te vinden: een vijfde deel van het verzuim is het gevolg van lesuitval door ziekte van de leerkracht.

Het doel van het project 'Bij de les blijven' is het schoolverzuim bij leerlingen van tien tot vijftien jaar de komende vier jaar met 35 procent te verminderen. Volgens de onderzoekers moet op scholen met voorgezet onderwijs de verzuimregistratie beter worden.

Het ziekteverzuim van leerlingen en leraren moet worden teruggedrongen. Ook dient er beter en sneller met de ouders te worden gepraat.