IJburg

Ik ben geschokt over het feit dat de Vereniging Natuurmonumenten, waarvan ons gezin lid is, zich nu opeens bemoeid met de lokale Amsterdamse politiek en met een handtekeningenactie probeert de aanleg van IJburg te voorkomen (NRC HANDELSBLAD, 25 september). Mijn eerste reactie is: waar bemoeien ze zich mee?

Ik ben jaren geleden lid geworden van Natuurmonumenten omdat het aankopen van natuurgebieden en het behoud daarvan mijn sympathie had. Maar dat Natuurmonumenten nu actie voert tegen de aanleg van IJburg had ik niet verwacht.

Ik vind dat de gemeente Amsterdam met IJburg een uitstekend plan heeft gemaakt, dat niet alleen rekening houdt met de noodzaak tot het bouwen van nieuwe woningen, maar ook met het milieu. Tenslotte gaat het er om het autogebruik terug te dringen door dicht bij de stad te bouwen. De polders in de buurt van Amstelveen - deel van het Groene Hart en deels in de geluidszone van Schiphol - vormen geen alternatief, net zomin als locaties in Waterland.

Natuur is belangrijk, maar een goede woning is een levensbehoefte. Als Natuurmonumenten een halt toe wil roepen aan de groei van de Nederlandse bevolking dan zijn daar betere middelen voor.