Goedkope grafstenen verzieken markt

De Nederlandse grafsteenindustrie maakt zich danig zorgen over de import van goedkope grafstenen uit India. Kant-en-klare stenen komen hier via Indiase kanalen op de markt tegen prijzen die 30 tot 35 procent lager liggen dan de Nederlandse. De onrust in de branche neemt toe, vooral bij de importeurs van natuursteen en de twee grotere industriebedrijven in Nederland.

Nog schrijnender, zo meldt het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf, is dat de import uit India op touw wordt gezet met Nederlands ontwikkelingsgeld en wordt begeleid door het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden CBI. Dat is een afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnenkort komt er een gesprek tussen het Bedrijfschap en het CBI. “We betalen belasting en met dat geld worden concurrenten opgetuigd”, luidt de kritiek.

Een woorvoerder van Ontwikkelingssamenwerking bevestigde dat de Indiase producenten via het CBI worden ondersteund. “Maar het gaat slechts om het leveren van marktinformatie en verkooptechnieken. Ze krijgen geen prijssubsidies.” Het ministerie is van mening dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.