Geen geld terug voor ongebruikte OV-kaart

UTRECHT, 3 OKT. Enkele honderden studenten krijgen geen vergoeding voor de openbaar-vervoerkaart (OV-kaart). Het gaat om studenten die vóór 1 februari, buiten een uitwisselingsprogramma om, voor studie of stage in het buitenland verbleven. Dat heeft het College van Beroep voor de Studiefinanciering gisteren bepaald.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) had een kort geding bij het college aangespannen naar aanleiding van honderden telefoontjes van studenten die een compensatie verlangden voor hun OV-kaart, die zij tijdens hun buitenlands verblijf niet hebben kunnen gebruiken. Studenten die via een officiële uitwisseling voor een bepaalde tijd aan een buitenlandse universiteit gaan studeren of hebben gestudeerd, krijgen (met terugwerkende kracht) wel een OV-jaarkaartvergoeding van 93 gulden per maand. Dat is sinds 1 februari 1996 wettelijk geregeld.

De LSVb vindt dat deze regeling ingaat tegen het gelijkheidsbeginsel. Studenten die wel studiefinanciering ontvangen, maar niet met een uitwisselingsprogramma naar het buitenland gaan - bijvoorbeeld omdat zij een stage bij een bedrijf gaan lopen - komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Deze groep krijgt maandelijks een bedrag in mindering gebracht op hun studiebeurs voor hun OV-kaart. Volgens de LSVb gaat het om een meerderheid van tienduizend studenten die jaarlijks naar het buitenland vertrekken. Het College van Beroep oordeelt dat deze groep niet gelijk kan worden gesteld met de studenten die wel aan een uitwisselingsprogramma deelnemen.