G. Wallis de Vries

G. Wallis de Vries is na 15 jaar in functie vervroegd uitgetreden als voorzitter van de AVRO. Vice-voorzitter R. Gonzalves neemt de functie waar tot er een opvolger is benoemd.