Forse stijging van wachtgeld in onderwijs

DEN HAAG, 3 OKT. De uitgaven voor het wachtgeld in het onderwijs nemen fors toe. Als minister Ritzen (Onderwijs) geen maatregelen neemt, overschrijden - in het somberste scenario - de kosten van uitkeringen aan werkloze leerkrachten met vierhonderd miljoen gulden de ramingen.

Dit staat in een nog niet openbaar gemaakt rapport over de uitkeringen aan werkloos onderwijspersoneel.

Jaarlijks is Ritzen nu 1,2 miljard gulden aan uitkeringen kwijt. Hij probeert al jarenlang de uitgaven voor het wachtgeld verminderen. Het kabinet heeft Ritzen bij de onderhandelingen over de begroting voor 1997 honderd miljoen extra gegeven voor de uitgaven aan wachtgeld.

CDA en D66 reageerden geschokt op de berichten. “Als dit waar is dan is de situatie veel ernstiger dan verwacht. Dan is de zaak dramatisch uit de hand gelopen”, zei D66-kamerlid Lambrechts. D66 zal minister Ritzen om directe inzage vragen in het rapport dat op 16 oktober openbaar wordt.

Het CDA vraagt zich af of Ritzen nog wel in staat is om deze dreigende wachtgeldstijging uit te leggen. Volgens het Tweede-Kamerlid Van der Hoeven lopen de uitgaven van de onderwijsbegroting “gierend uit de hand” en is Ritzen “niet in staat deze te stabiliseren”.

Volgens een woordvoerder van minister Ritzen zijn de ramingen in het rapport niet nieuw. Hij wijst erop dat de minister in april sprak van een stijging van de wachtgelden van 1,2 miljard gulden in 1995 tot twee miljard in het jaar 2000, als er geen maatregelen worden getroffen. In de nieuwe onderwijs-CAO zijn dergelijke maatregelen opgenomen, zegt het ministerie. Voor de nieuwe CAO is 1,3 miljard uitgetrokken, onder meer voor een salarisverhoging van 4,4 procent en een arbeidsduurverkorting van 3 procent.

“Er is sprake van een grote vergrijzing in het onderwijs”, aldus de woordvoerder. “Het is belangrijk om met name voor oudere leerkrachten het lesgeven aantrekkelijker te maken. Anders dreigen zij in de wachtgeldregeling te verdwijnen.” Seniorenbeleid, waaronder de mogelijkheid voor een sabatsverlof en verdere arbeidsduurverkorting, staat dan ook hoog op het lijstje van de te treffen maatregelen. Daarmee moeten volgens Ritzen de totale wachtgelduitgaven worden beteugeld.

Overigens hebben de wachtgelduitkeringen in het hoger onderwijs zich volgens het ministerie gestabiliseerd.