Dreigend faillissement Groningervervoerbedrijf

Als de stad Groningen haar openbaar-vervoerbedrijf GVB voor 3,4 miljoen gulden aan het Amerikaanse Vancom verkoopt, is het binnen enkele jaren failliet. Beide partijen moeten samen veertien miljoen gulden extra in het GVB stoppen.

Dit stelt de vroegere Amsterdamse wethouder W. Etty in een advies aan stadsbestuur en vakbonden over de financiële positie van het GVB. Volgens Etty heeft Groningen haar vervoerbedrijf twee jaar geleden verzelfstandigd zonder de benodigde middelen voor een gezonde bedrijfsvoering te verschaffen. Voor het aandelenpakket van 85 procent dat de Amerikaanse onderneming van de stad wil overnemen, dient 12,1 miljoen gulden op tafel te komen en geen 3,4 miljoen, aldus Etty.

Volgens Etty is een dergelijke transactie beslist noodzakelijk omdat het vervoerbedrijf anders bij lange na niet is opgewassen tegen het slechte weer dat zij tegemoet gaat. Niet alleen wil de overheid bezuinigen op de bijdragen aan de openbaar-vervoersmaatschappijen, ook dreigt de OV-studentenkaart te verdwijnen.