Bolkestein wacht op duidelijkheid Kamer

DEN HAAG, 3 OKT. VVD-leider Bolkestein stopt voorlopig met het rechtstreeks behartigen van de belangen van het farmaceutische bedrijf MSD. Hij schort zijn activiteiten als commissaris op totdat in de Tweede Kamer helderheid is over de vraag wat parlementariërs mogen in nevenfuncties.

“Het zou mij een lief ding waard zijn, als die helderheid verschaft kan worden”, aldus Bolkestein gisteren in de Tweede Kamer. Bolkestein kwam vorige week zondag in opspraak nadat het tv-programma Netwerk had gemeld dat hij als commissaris de belangen van MSD rechtstreeks had behartigd bij minister Borst (Volksgezondheid).

Bolkestein herhaalde dat hij als commissaris “zorgvuldig en terughoudend” had gehandeld. Coalitiepartners PvdA en D66 signaleren een “evident verschil van mening” met de VVD over de interpretatie van de ongeschreven regels over nevenactiviteiten van Kamerleden. Op instigatie van D66 wordt het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer gevraagd met voorstellen te komen voor een 'toetsingskader'. Kamerleden die commissariaten krijgen, kunnen bij deze commissie advies vragen. In afwachting van een debat over de voorstellen van het presidium van de Kamer schort Bolkestein zijn activiteiten voor MSD op. CDA-fractievoorzitter Heerma typeerde het voorstel van D66 als “een vangnet” om de affaire-Bolkestein een “zachte landing” te laten maken. Behalve de VVD, RPF en CD vinden de Kamerfracties dat een parlementariër niet behoort te lobbyen voor een bedrijf waar hij commissaris is.