Arafat en Netanyahu nu 'vriend'

Volgens een Amerikaanse diplomaat die een groot deel van de besprekingen van de afgelopen dagen bijwoonde spraken Netanyahu en Arafat over elkaar als “partner” en zelfs “vriend”. Zeven maanden geleden wilde Netanyahu Arafat nooit ontmoeten. De snelle evolutie in de woorden van de Israelische premier:

5 febr: “Ik zal Yasser Arafat niet ontmoeten.”

28 febr.: “Ik wil het niet en ik hoop dat ik nooit zal moeten.”

21 april: “Ik verheug me niet op een bijeenkomst met Yasser Arafat, maar als het essentieel voor de veiligheid is om dat wel te doen, zal ik overwegen om hem te ontmoeten.”

26 juni: “Als ik zou denken dat dit noodzakelijk was voor de veiligheid van Israel, zou ik het doen (..) Ik sluit het niet uit.”

25 aug.: Ik denk niet dat het de moeite waard is om een bijeenkomst te houden die alleen ceremonieel is. Ik wil dat de bijeenkomst nuttig is, en wanneer het moment komt waarop ik denk dat er een nuttige ontmoeting zal zijn, zal die inderdaad plaatshebben.''

1 sept.: Een ontmoeting “hangt af van specifieke ontwikkelingen die naar ik hoop in de maak zijn. Dit betekent dat wanneer de ontwikkelingen zich voordoen, er een ontmoeting zal zijn.”

4 sept., na de eerste ontmoeting met Arafat: “Alles wat we doen is wat we voor en na de verkiezingen duidelijk hebben gezegd dat we zouden doen.”

2 okt.: Na tweedaagse gespekken in Washington schudden Arafat en Netanyahu elkaar voor het Witte Huis en voor het oog van de camera's langdurig de hand, waarna beide leiders de handdruk nog bekrachtigen door ook hun linkerhanden erop te leggen.