Antillen blijven voor IMF ernstig probleem

WASHINGTON, 3 OKT. De financieel-economische hervormingen op de Nederlandse Antillen in het kader van een aanpassingsprogramma van het Internationale Monetaire Fonds lopen ernstige vertragingen op. Het programma is nog steeds niet begonnen omdat blijkt dat de Antillen niet aan de voorwaarden voldoen. Het IMF dringt op nieuw overleg aan met de eilandengroep.

Volgens minister Zalm (financiën) is de situatie “niet helemaal zoals het moet zijn”, maar hopen zowel de staf van het IMF als de Antilliaanse regering voor het einde van het jaar aan de voorwaarden te hebben voldaan zodat met de uitvoering van het aanpassingsprogramma kan worden begonnen. Bronnen binnen het IMF bevestigen dat de situatie vast zit en dat binnenkort een nieuwe IMF-missie naar Willemstad zal vertrekken voor verdere onderhandelingen met de regering. Zalm heeft in Washington over de crisis op de Antillen gesproken met de president van de Antilliaanse centrale bank, E. Tromp.

Eerder dit jaar bereikten de Antilliaanse regering en het IMF een beginselakkoord over een aanpassingsprogramma om de uit het lood geslagen overheidsfinanciën te saneren en de terugloop van de deviezenreserves een halt toe te roepen. Aangezien de Antillen zelf geen lid zijn van het IMF, verklaarde Nederland zich bereid in het kader van het IMF-programma financiële bijstand te verlenen met een kortlopende lening ter waarde van 100 miljoen gulden door De Nederlandsche bank. Daarnaast zal Nederland en bedrag van 75 miljoen gulden verstrekken voor een hulppakket om de sociale gevolgen van het saneringsprogramma te verzachten. Kern van de aanpassingen vormt een snelle vermindering van het overheidstekort, afslanking van het overheidsapparaat, prijsverhogingen en de invoering van een omzetbelasting.

Een bijkomende financiële moeilijkheid is dat de Antillen de salarissen voor getrouwde en niet-getrouwde ambtenaren gelijk moeten trekken op grond van een rechterlijke uitspraak met terugwerkende kracht tot 1986. Deze gelijkberechtiging kost de Antilliaanse schatkist 100 miljoen Antiliaanse gulden (92 miljoen gulden), die premier Miguel Pourier wil financieren met de uitgifte van een vijfjarige obligatielening.

De impasse op de Antillen is mede het gevolg van de gecompliceerde verhouding tussen de afzonderlijke eilandsregeringen en de landsregering. Daarnaast verzetten de vakbonden zich tegen aanpassingen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat het IMF-programma begin dit jaar rond zou zijn.

Voorwaarde voor de toegezegde Nederlandse financiële steun is dat het IMF-programma in werking is getreden. Zolang hiervan geen sprake is, wordt de steun niet verstrekt, zei Zalm. “Nederland blijft zijn poot stijf houden, anders komt de geloofwaardigheid van het IMF in het geding”, aldus de minister.